INSCHRIJVEN

Inschrijven voor het scoutsjaar 2021-2022 kan u doen door  via deze link de individuele steekkaart in te vullen voor al uw kinderen die naar de scouts willen komen. Dit is voor iedereen die volgend jaar lid wil worden verplicht.  Nadat u het formulier heeft ingevuld, mag uw zoon/dochter eerst 3 keer komen proberen volgend jaar voor het lidgeld effectief betaald moet worden, uiteraard mag het lidgeld ook al sneller betaald worden. Het lidgeld bedraagt voor de kapoenen en welpen €65 (inclusief verzekering, een vieruurtje op zondag en effectief lidgeld). Voor de jonggivers en de givers bedraagt het lidgeld €55 (inclusief verzekering en effectief lidgeld). U kan het bedrag overschrijven naar BE96 7310 5089 8905 met vermelding van “lidgeld + naam en voornaam”. Indien na drie keer proberen helaas toch zou besloten worden om niet verder te gaan met de scouts, verwijderen wij alle gegevens uit de steekkaart. Er zijn mogelijkheden om minder lidgeld te betalen, wij verwijzen hier graag voor door naar Scouts & Gidsen Vlaanderen of naar de gemeente Schoten

Contacteer ons gerust indien u meer informatie wenst!

In 2021 – 2022

Kapoenen: 2014 – 2015

Welpen: 2011 – 2012 – 2013

Jonggivers: 2008 – 2009 – 2010

Givers: 2005 – 2006 – 2007

Jins: 2004

UNIFORM

Wij wijzen er graag op dat een uniform verplicht is op de scouts. Wij hechten hier veel belang aan. Gelieve het uniform van uw zoon/dochter dus in orde te maken, dit hoeft uiteraard niet als uw zoon/dochter nog aan het proberen is. Wij helpen graag om er mee voor te zorgen dat de uniform in orde is! U kan hier voor of na de vergadering bij iemand van de groepsleiding voor terecht (Maarten, Bjorn of Ruben) 

https://www.den62.be/uniform/

DATA

Alle data die we al graag meegeven:

06/11: marsepeinweekend
07/11: marsepeinweekend
07/01: Fakkeltocht en winterbar door de CLUB
19/02: Quiz door de CLUB
18/03: groepsweekend
19/03: groepsweekend
20/03: groepsweekend

Kapoenenkamp: 3 – 10 juli te Boortmeerbeek
Welpenkamp: 3 – 10 juli te Boortmeerbeek
Jonggiverkamp: 4 – 15 juli te Waimes
Giverkamp: 4 – 15 juli te Waimes


VRAGEN?

Contacteer ons gerust indien u nog vragen of opmerkingen heeft!

Via mail: groepsleiding@den62.be
Via whatsapp: 0470 96 36 93