In de kampinfoboekjes staan de contactgegevens van leiding en derden.
Daarom moet u eerst inloggen voor u deze kan bekijken.
Ouders kunnen de kampinfoboekjes ook terugvinden in hun mailbox.